II Rzeczpospolita (wersja II - duża)
Podział administracyjny (stan z 1930 r.)
Skala 1:3.000.000

Miasta wojewódzkie:
 1. województwo białostockie - Białystok
 2. województwo kieleckie - Kielce
 3. województwo krakowskie - Kraków
 4. województwo lubelskie - Lublin
 5. województwo lwowskie - Lwów
 6. województwo łodzkie - Łódź
 7. województwo nowogródzkie - Nowogródek
 8. województwo poleskie - Brześć nad Bugiem
 9. województwo pomorskie - Toruń
 10. województwo poznańskie - Poznań
 11. województwo stanisławowskie - Stanisławów
 12. województwo śląskie - Katowice
 13. województwo tarnopolskie - Tarnopol
 14. województwo warszawskie - Warszawa
 15. województwo wileńskie - Wilno
 16. województwo wołyńskie - Łuck

Mapa udostępniona dzięki uprzejmości firmy "Demart"
(C) Demart s.c. Warszawa 2014. Serdecznie dziękujemy.

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl